Písomná otázka E-009561/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) Komisii. Správa Komisie o sociálno-hospodárskom vplyve pestovania GMO