Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9722 – Asterion/Swiss/EDF/Energy Asset) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2020/C 72/05