Predhodna priglasitev koncentracije (zadeva M.9722 — Asterion/Swiss/EDF/Energy Asset) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP) 2020/C 72/05