Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec: M.9722 — Asterion/Swiss/EDF/Energy Asset) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP) 2020/C 72/05