Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9722 — Asterion/Swiss/EDF/Energy Asset) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE) 2020/C 72/05