Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9722 — Asterion/Swiss/EDF/Energy Asset) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 72/05