Komisijas 24.09.2004. Lēmums, ar ko koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu (Lieta Nr. COMP/M.3530 - TELIASONERA / ORANGE DK) saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. /2004 (Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)