Komisijas Regula (EK) Nr. 2178/2004 (2004. gada 17. decembris), ar ko nosaka vājpiena pulvera minimālo pārdošanas cenu 9. individuālajam uzaicinājumam uz konkursu, kas izplatīts saskaņā ar spēkā esošajiem konkursu izziņošanas noteikumiem (EK) Nr. 214/2001