Padomes direktīva ( 1977. gada 27. jūnijs ) par normatīvo un administratīvo aktu noteikumu koordinēšanu attiecībā uz vispārējās aprūpes māsu darbību (77/453/EEK)