Tiesas spriedums (trešā palāta) 2007. gada 29.martā.#Eiropas Kopienu Komisija pret Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti.#Valsts pienākumu neizpilde - Zvejas licences - Regula (EK) Nr. 3690/93 - Kuģis Cleopatra un kuģis Ocean Quest - Šo kuģu galīga pārvešana uz Argentīnu.#Lieta C-64/04. Tiesas spriedums (trešā palāta) 2007. gada 29.martā.