Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 16, 2016