Komisijas Regula (EK) Nr. 259/2006 ( 2006. gada 15. februāris ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1516/2005 attiecībā uz apjomu, uz kuru attiecas pastāvīgais konkurss Austrijas intervences aģentūras pārziņā esošu miežu eksportam