Komisijas Regula (EEK) Nr. 3425/86 (1986. gada 10. novembris), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2388/84 par īpašiem sīki izstrādātiem noteikumiem eksporta kompensāciju piemērošanai attiecībā uz atsevišķiem konservētas liellopu gaļas produktiem