Komisijas Regula (EEK) Nr. 3998/87 (1987. gada 23. decembris), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1696/71 par apiņu tirgus kopīgo organizāciju