Υπόθεση 176/87: Προσφυγή της Konishiroku Photo Industry Co. Ltd κατά Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που ασκήθηκε στις 9 Ιουνίου 1987