Rakstisks jautājums E-1400/06 iesniedza Thomas Wise (IND/DEM) Komisijai. Medības Maltā