Verordening (EG) nr. 1350/2005 van de Commissie van 16 augustus 2005 tot vaststelling van een verbod op de visserij op makreel in de ICES-sectoren II a (wateren van de Gemeenschap), III a, III b, c en d (wateren van de Gemeenschap) en ICES-deelgebied IV door vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren