Kommissionens forordning (EF) nr. 1350/2005 af 16. august 2005 om forbud mod fiskeri efter makrel i ICES-område II a (EF-farvande), III a, III b, c, d (EF-farvande) og IV fra fartøjer, der fører fransk flag