Ikrafttrædelsen af Konventionen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Finland, Republikken Island, Kongeriget Norge, Schweiz, Kongeriget Sverige og Republikken Østrig om en forenkling af formaliteterne i samhandelen