Lieta T-177/04: Pirmās instances tiesas 2006. gada 4. jūlija spriedums — easy Jet pret Komisiju (Konkurence — Koncentrācija — Regula (EEK) Nr. 4064/89 — Lēmums, ar kuru koncentrācija ir atzīta par saderīgu ar kopējo tirgu — Trešās personas celta prasība — Pieņemamība — Gaisa transporta tirgi — Saistības)