Valsts atbalsts — Kipra — Valsts atbalsts Nr. C 10/2006 (ex N 555/2005) — Cyprus Airways — Pārstrukturēšanas plāns — Uzaicinājums iesniegt apsvērumus saskaņā ar EK Līguma 88. panta 2. punktu (Dokuments attiecas uz EEZ)