Rakstisks jautājums E-3346/06 iesniedza Proinsias De Rossa (PSE) Komisijai. Priekšlikums izvietot atkritumu izgāztuvi Dublinas ziemeļu daļā