Riigiabi – Itaalia – Riigiabi nr SA.33083 (2012/C) (ex 2012/NN) & SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN) – Maksude ja kindlustusmaksete vähendamine seoses loodusõnnetustega ning maksude ja kindlustusmaksete vähendamine seoses maavärinaga Abruzzos aastal 2009 (kõik sektorid peale põllumajanduse) – Kutse märkuste esitamiseks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 lõikele 2 EMPs kohaldatav tekst