Padomes Regula (EK) Nr. 2117/2004 (2004. gada 7. decembris), ar kuru pagarina tā antidempinga maksājuma apturēšanas laikposmu, kas ar Komisijas Lēmumu Nr. 2730/2000/EOTK piemērots Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes koksa importam gabalos, kuru diametrs ir lielāks par 80 mm