Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 205, 19 lipca 2013