Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8706 – CVC/Providence/Skybox) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG. )