Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8706 – CVC/Providence/Skybox) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP. )