2020 m. liepos 16 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas.