2007/504/EK: Padomes Lēmums ( 2007. gada 10. jūlijs ) saskaņā ar Līguma 122. panta 2. punktu par vienotās valūtas ieviešanu Maltā 2008. gada 1. janvārī