Lieta C-349/17: Tiesas (virspalāta) 2019. gada 5. marta spriedums (Tallinna Ringkonnakohus (Igaunija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Eesti Pagar AS/Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Valsts atbalsts — Regula (EK) Nr. 800/2008 (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) — 8. panta 2. punkts — Atbalsts ar stimulējošu ietekmi — Jēdziens “projekta uzsākšana” — Valsts iestāžu kompetence — Nelikumīgs atbalsts — Eiropas Komisijas vai valsts tiesas lēmuma neesamība — Valsts iestāžu pienākums pēc savas iniciatīvas atgūt nelikumīgu atbalstu — Juridiskais pamats — LESD 108. panta 3. punkts — Savienības tiesību vispārējais tiesiskās paļāvības aizsardzības princips — Valsts kompetentās iestādes lēmums piešķirt atbalstu atbilstoši Regulai Nr. 800/2008 — Informētība par pstākļiem, kas izslēdz atbalsta pieteikuma atbilstību — Tiesiskās paļāvības radīšana — Neesamība — Noilgums — No struktūrfonda līdzfinansēts atbalsts — Piemērojamais tiesiskais regulējums — Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 — Valsts tiesiskais regulējums — Procenti — Pienākums pieprasīt procentus — Juridiskais pamats — LESD 108. panta 3. punkts — Piemērojamais tiesiskais regulējums — Valsts tiesiskais regulējums — Efektivitātes princips)