Eiropas Centrālās Bankas Lēmums (ES) 2019/2231 (2019. gada 10. decembris) par 2020. gada monētu emisijas apjoma apstiprināšanu (ECB/2019/40)