Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse2019/C 356/04