Ģenerāladvokāta Reischl secinājumi, sniegti 1983. gada 2.februārī. # Eiropas Kopienu Komisija pret Itālijas Republiku. # Pienākumu neizpilde: # Lieta 145/82. Komisija/Itālija TITJUR