Rakstisks jautājums E-005171/11 James Elles (ECR) Komisijai. Budžeta izpildes līmenis — ekonomikas un finanšu lietas