2020 m. liepos 16 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas.