Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/158 (2020. gada 5. februāris), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2016/799 groza attiecībā uz transportlīdzekļos uzstādītām svēršanas ierīcēm (Dokuments attiecas uz EEZ)