Rozsudok Všeobecného súdu (deviata rozšírená komora) zo 14. februára 2019.