2019 m. vasario 14 d. Bendrojo Teismo (devintoji išplėstinė kolegija) sprendimas$