Üldkohtu (üheksas koda laiendatud koosseisus) 14. veebruari 2019. aasta otsus.