Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (ένατο πενταμελές τμήμα) της 14ης Φεβρουαρίου 2019$