Komisijas Regula (EK) Nr. 2647/98 (1998. gada 9. decembris), ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 2330/98, ar ko paredz piedāvāt kompensāciju noteiktiem piena un piena produktu ražotājiem, kuru darbība uz laiku ir ierobežota, un izveido kompensācijas pieprasījuma veidlapu