Komisijas Lēmums (1989. gada 10. februāris) par Eiropas Atomenerģijas kopienas un Japānas valdības sadarbības nolīguma noslēgšanu vadāmās kodolsintēzes jomā, kuru Kopienas vārdā noslēdz Komisija