Rakstisks jautājums E-002643/11 Georgios Toussas (GUE/NGL) Komisijai. Bada streiku pieteikušie imigranti Atēnās