Kawża C-578/16 PPU: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-16 ta’ Frar 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Vrhovno sodišče Republike Slovenije –is-Slovenja) – C. K., H. F., A. S. vs Republika Slovenija (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja — Fruntieri, ażil u immigrazzjoni — Sistema ta’ Dublin — Regolament (UE) Nru 604/2013 — Artikolu 4 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Trattamenti inumani jew degradanti — Trasferiment ta’ applikant għall-ażil marid b’mod gravi lejn l-Istat responsabbli mill-eżami tal-applikazzjoni tiegħu — Assenza ta’ raġunijiet serji sabiex jitwemmen li jeżistu difetti sistemiċi kkonfermati f’dan l-Istat Membru — Obbligi imposti fuq l-Istat Membru li għandu jipproċedi bit-trasferiment)