Schriftelijke vraag E-1449/06 van Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) aan de Commissie. Transeuropese vervoersnetwerken