Lieta C-303/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 30. maijā iesniedza Conseil d'État (Francija) – Solar Electric Martinique/Ministre des finances et des comptes publics