Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9889 – ERGO / SDHS / Taishan Property & Casualty Insurance) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 233/05