Rättelse till Gemensam förklaring från Europaparlamentet, rådet och Europeiska kommissionen om konferensen om Europas framtid – Medborgardialog för demokrati – Att bygga ett motståndskraftigare Europa (Europeiska unionens officiella tidning C 91 I av den 18 mars 2021) 2021/C 93 I/01