Popravek Skupne izjave Evropskega parlamenta, Sveta in Evropske komisije za konferenco o prihodnosti Evrope Skupaj z državljani in državljankami za demokracijo – Ustvarjanje odpornejše Evrope (Uradni list Evropske unije C 91 I z dne 18. marca 2021) 2021/C 93 I/01