Rectificatie van de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie over de Conferentie over de toekomst van Europa In dialoog met de burger voor meer democratie — Bouwen aan een veerkrachtiger Europa (Publicatieblad van de Europese Unie C 91 I van 18 maart 2021) 2021/C 93 I/01